Wanden

Cemplaat kan u in iedere fase van het bouwproject ondersteunen bij de totstandkoming van uw wandconstructies.
We helpen u bij de selectie, inpassing in het ontwerp, testing, bewerking, afwerking, aanlevering, en verwerking van het juiste plaatmateriaal.

Waar wensenlijk leveren we verregaand maatwerk, en we hebben voor elke toepassing en alle vereiste constructieve kenmerken passende oplossingen.

Met Cemplaats plaatmaterialen (enkel platen of ook ophangprofielen?) kunt u de prestaties van nieuwe en bestaande wanden of gevels verbeteren. Onze materialen worden o.a. ingezet voor:

 • Scheidingswanden
 • Voorzetwanden (voor uitvlakking of wegwerking van slechte muren en zichtbaar leidingwerk)
 • Akoestische wanden
 • Geluidsabsorberende wanden (geluidshinder voorkomen)
 • Stootvaste wanden
 • Gebogen wanden
 • Brandwerende wanden & lifschachtwanden

Cemplaat heeft plaatmaterialen in huis waarmee we iedere woon-, werk- en leefruimte optimaal kunnen inrichten. Of het nou om nieuwbouw of renovatie gaat; onze producten worden al meer dan 40 jaar ingezet in woningbouw- en utiliteitsbouwprojecten.

Onze producten zijn (door)ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan stootvastheid, vochtwering, geluidsabsorptie, en brandveiligheid. Cemplaat’s plaatmaterialen worden dan ook veel gebruikt voor de bescherming van structurele constructies tegen brand (voldoen aan de brandwerende eisen in Bouwbesluit).

Onze oplossingen worden, vanwege hun kwalitatieve eigenschappen, dan ook veelvuldig toegepast in:

 • woningen
 • scholen
 • opbenbare gebouwen
 • sportverenigingen
 • zwembaden en saunacomplexen
 • horeca en bioscopen
 • verzorgingstehuizen en ziekenhuizen (natte cellen)
 • kantoren, en
 • schepen.

Al onze materialen voor wandconstrutie kenmerken zich door hoge kwaliteit, duurzaamheid, en gebruiksgemak (gemakkelijk om te verwerken ene bewerken).

Dit maakt dat we samen met u wandconstructies kunnen ontwerpen en realiseren die hoge prestaties leveren, die snel te bouwen zijn, flexibel in te zetten zijn, en bovendien lang mee gaan.