Cemplaat kent alle facetten van het construeren van gevel elementen. We zijn uw graag van dienst bij het ontwerpen, testen en realiseren van robuuste en verantwoorde gevelconstructies.

Gevels en gevelbekleding, ook wel uitwendige scheidingscontructies, hebben niet alleen een esthetisch karakter, maar moeten ook voldoen aan technische eisen (Bouwbesluit).
Denk aan brandwering, geluidswering, vochtwering, windbestendigheid, belasting, maar ook isolatie en toelating van daglicht.

Cemplaat volgt de ontwikkelingen op het vlak van gevelconstructie op de voet en draagt actief bij aan de realisatie van innovaties.We helpen partners in de bouw bij het uitdenken, testen, produceren, leveren en vastleggen van maatwerk oplossingen voor gevelconstructie vraagstukken.

We zijn een volwaardige advies- en gesprekspartner voor ontwerpers en architecten, constructeurs en aannemers.
Cemplaat beschikt bovendien over een actueel en professioneel netwerk binnen de toeleverende industrie, advieswereld en gevelbouwend Nederland. Waarmee we solide partner zijn binnen de gevelbouwsector en we innovatieve maatwerkoplossingen kunnen bieden.

We helpen u proactief bij een gedegen voorbereiding en bij het aansturen van de productie. Onze kennis en ervaring strekt zich uit over alle facetten van het construeren van gevel elementen, en we zijn gespecialiseerd in de toepassing van (combinaties van) constructieve en decoratieve materialen.

Voor de start van de realisatiefase kunnen we de gevelconstructie reeds testen.
Tijdens de realisatiefase kan Cemplaat uw uitvoerder/montageleider die verantwoordelijk is voor de gevelconstructie helpen bij het aandragen van oplossingen voor vraagstukken die zich on the job voordoen.

We bespreken graag met u een aantal referentieprojecten, waarbinnen we vraagstukken uit de praktijk aan u kunen toelichten.