Geluidsisolerende constructie

Continue blootstelling aan geluiden gaat ten kosten van de gemoedsrust, concentratie, en bloeddruk en kan dan ook stress veroorzaken. Om die redenen heeft de overheid wet- en regelgeving voor een beter geluidsklimaat in het leven geroepen. Het verhelpen van geluidshinder is dan ook een serieus aandachtspunt binnen nieuwbouw en renovatieprojecten.

Met onze oplossingen voor geluidshinder en akoestiek kan Cemplaat u helpen al het ongewenste geluid te beheersen.

In Nederland is het Bouwbesluit van kracht. Hierin staan normen (NEN) vermeld ten aanzien van luchtgeluidsisolatie, contactgeluidsisolatie, installatiegeluid en geluidsabsorptie (beperking van galm).De normen in het Bouwbesluit betreffen zogenaamde minimale geluidseisen waaraan een gebouw of woning moet voldoen. Voor een optimale beperking van geluidshinder, en daarmee een zo goed mogelijk akoetisch comfort, raad Cemplaat aan om hogere eisen te stellen.

De eisen die aan geluidwering gesteld worden hebben betrekking op geluidsoverdracht tussen ruimten onderling of tussen buiten en binnen. Om aan gestelde eisen te kunnen voldoen moeten alle constructieonderdelen die samen de ruimte vormen (wand, vloer, plafond, en gevel) een geluidswerende en/of geluidsabsorberende functie hebben. Eén of meerdere constructieonderdelen buiten beschouwing laten is geen optie; deze delen vormen dan de zwakste schakel die het gewenste niveau van geluidwering onmogelijk maakt.

Cemplaat heeft constructieve en decoratieve plaatmaterialen in haar assortiment waarmee ze woon-, werk, en leefomgevingen beschermt tegen deze verschillende soorten van potentiële geluidshinder. Bij gebouwen gaat het vaak om beperking van geluidsoverdracht. Oftewel het realiseren van voldoende geluidsisolatie. In combinatie met het absorberen van het geluid in de ruimte door toepassing van geluidsabsorberende producten.

Heeft u bijvoorbeeld galm in een kantoor- of vergaderruimte, dan biedt een akoestisch paneel uitkomst. Door een of meerdere wanden te voorzien van akoestische decoraties (wandpanelen) neemt de geluidshinder significant af.

Onze geluidwerende oplossingen worden onder andere toepast in:

  • kantoorruimten en -tuinen
  • vergaderzalen
  • lobby’s en ontvangshallen
  • kantines
  • restaurants
  • sportzalen
  • markthallen
  • beursgebouwen

Als het aankomt op geluidwerende oplossingen en tegengaan van geluidshinder biedt Cemplaat zowel maatwerk oplossingen als producten uit ons standaard assortiment.

We zijn u dan ook graag van dienst bij het beperken van de hinder, en het realiseren van een optimaal woon- en werkcomfort.