Het Bouwbesluit stelt uitvoerige eisen ten aanzien van het onstaan, ontwikkelen, en uitbreiden van brand in woon-, werk- en leefomgevingen. Cemplaat boogt op meer dan 40 jaar kennis en ervaring op het vlak van brandwerende constructies. We kunnen u in alle fasen van het bouwtraject bijstaan, zowel in de ontwerpfase als in de realisatiefase.

Reeds in de ontwerpfase helpen we ontwerpers en constructeurs bij het de totstandkoming van de ontwerpen en bestektekeningen, waarbij we alle benodigde informatie zo ook voorbeeldprojecten aandragen met een relevantie op het vlak van brandwering en brandpreventie.

Samen met onze ketenpartners (fabrikanten, materiaalbewerkers, aannemers, architecten, opdrachtgevers, en test instituten) zorgen we continu voor zowel compliancy aan de geldende wet- en regelgeving als ook voor continue innovatie van gebruikte materialen, bewerkingen, en verwerkingswijzen. Brandpreventie is en blijft een belangrijk speerpunt in onze dienstverlenging naar, en samenwerking met onze opdrachtgevers en partners.

Cemplaat beschikt over kwalitiatief hoogstaande constructiematerialen, zowel constructief als decoratief, die aan alle gestelde eisen voldoen ten aanzien van brandwering. We hebben oplossingen in huis voor de beperking van rook- en brandontwikkeling binnen alle toepassingsgebieden, te weten:
– Binnen- en buitenoppervlak
– Vloeren
– Wanden
– Gevels
– Daken
– Beloopbare oppervlakken
Al onze brandwerende oplossingen zijn gericht op het voorkomen dat een beginnende brand zich snel uitbreidt langs het oppervlak van constructieonderdelen. En dat er zich te snel rookdichtheid ontwikkelt. Beide aspecten zijn essentieel voor het bieden van een veilige vluchtmogelijkheid uit een bouwwerk, en voor het beperken van de schade en uitbreiding van een brand.

Leessuggesties:
al onze toepassingsgebieden
opgeleverde projecten