Toepassingsgebied(en)

  • Gevel (ondergrond voor steenstrips aan balkons)
  • Brandveilige constructie

Geleverde dienst(en)

  • Advies ontwerpfase
  • Advies bouwfase
  • Bewerkingen
  • Lijmadvies
  • Testen
  • JIT & LEAN levering

Gebruikte producten

  • Cempanel ® 16mm Plus Plus,
  • Steenstrips, verzaagd (HW 565 reno van Vandersanden)

Reeds in de ontwerfase heeft Cemplaat de architect, Paul Teunissen (huisarchitect Van der Valk) en de aannemer, Dura Vermeer (Hengelo) bijgestaan met haar adviezen omtrent de constructie van de gevelelementen.

Een hoofduitdaging was de wens van de aannemer om af te zien van massief metselwerk. In afstemming met Cemplaat is een bouwwijze bedacht waarin verzaagde steenstrips, cementgebonden gipsvezelplaten, en een staalconstructie de gevel opmaken.

Deze bouwwijze is allereerst in een testopstelling op locatie beproefd alvorens over is gegaan tot de vervaardiging van de prefab elementen. Cemplaat’s gipsvezelplaten zijn duurzaam en brandwerend en daarom perfect passend in het bestek en het streven van de opdrachtgever om milieuvriendelijk te bouwen.

De constructieplaten hebben allereerst tal van bewerkingen ondergaan. Vervolgens kon het plaatmateriaal verlijmd worden met voor deze opdracht extra dun gezaagde steenstrips. De bewerkingen bestonden uit het op maat zagen ,voorboren en rondom voorbehandelen van het plaatmateriaal.
Het metselwerk (wildverband) en de verlijming van het plaatmateriaal met de speciale steenstrips is op locatie gebeurd?, zo ook het voegwerk (stootvoegloos en de uiteindelijke bevestiging van het materiaal op de staalconstructie.Om het bouwproces optimaal te ondersteunen heeft Cemplaat de materialen in deelopleveringen aangeleverd, gepalleteerd voor een maximale efficiency qua materiaal handling op de bouwlocatie.