Toepassingsgebied(en)

 • Gevel
 • Brandveilige constructie

Geleverde dienst(en)

 • Advies ontwerpfase
 • Kleurmonsters verzorgen
 • Advies gevelontwerp
 • Constructietekening gevel
 • Bewerkingen
 • Advies bouwfase
 • Testen
 • JIT & LEAN levering

Gebruikte producten

 • Cempanel Color

 

In het ontwerp is het oude gebouw getransformeerd tot drie statige Zaanse huizen. De achterbouw is refereert aan een traditionele Zaanse schuur. Waarmee er een karakteristiek Zaans pand is gerealiseerd.Het project maakt onderdeel uit van project Inverdam, waarin Zaanstad werkte aan de transformatie in sfeer, beeld en vooral ook identiteit van het centrum. Kerndoel; het creƫren van een eigen Zaanse identiteit.

Reeds in de ontwerpfase heeft Cemplaat intensief samengewerkt met de architect, Jos van Eldonk, en de aannemer, Coen Hagendoorn Bouwgroep (Huizen).

De uniek vormgegeven, op traditionele architectuur geĆ«nte gevel vormde een welkome uitdaging.Ā Cemplaatā€™s voornaamste rol in deze fase was het selecteren van de juiste materialen. Deze moesten voldoen aan de hoge eisen die zijn gesteld ten aanzien van:

 • duurzaamheid
 • energie efficiĆ«nte
 • brandveiligheid
 • authentiek kleurgebruik, en
 • karakteristieke vrije vormen om de traditionele houten architectuur uit de Zaanstreek mogelijk te maken.

Cemplaat plaatmateriaal is o.a. duurzaam en brandwerend en paste daarom uitstekend in het bestek en het streven van de opdrachtgever om milieuvriendelijk en verantwoord te bouwen.

In voorbereiding op de bouwfase heeft Cemplaat, in nauwe samenwerking met haar bewerkers, de constructietekeningen uitgewerkt op basis van de overeengekomen specificaties.Vervolgens hebben deĀ constructieplaten tal van bewerkingen ondergaan:

 • op maat zagen
 • in de juiste vorm (veel bogen en rondingen) zagen
 • voorboren
 • voorbehandelen
 • gespoten (in 3 kleuren, typerend voor de Zaanstreek)
 • verlijmen.

Om het bouwproces optimaal te ondersteunen heeft Cemplaat de materialen in deelopleveringen aangeleverd, gepalletteerd voor een maximale efficiency qua materiaal handling op de bouwlocatie.