Ons en uw handelen
hebben een maatschappelijk impact

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Cemplaat is partner van MVO Nederland en werkt op structurele basis aan een integrale visie op duurzame bedrijfsvoering.

Bij ieder bedrijfsbeslissing staan we stil bij de mogelijke maatschappelijke en economische impact, en houden hierbij rekenschap met onze stakeholders. Dit zijn onze medewerkers, klanten, omwonenden, leveranciers, investeerders en de maatschappij in zijn totaliteit.

We blijven actief en proactief het gesprek voeren met onze stakeholders, zodat we zicht hebben op de gevolgen van eventuele beslissingen. En we kunnen schakelen waneer dit wenselijk dan wel noodzakelijk is. In de afstemming met onze stakeholders streven we een zo groot mogelijke transparantie na over onze activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. We gaan een stap verder en richten ons op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij Ć©n milieu.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn voor ons van het grootste belang, omdat ze leiden tot meer transparantie en innovatie en ons de mogelijkheid bieden onze stakeholders in alle fasen van de levenscyclus van een bouwproject samen te brengen.

Samen met onze supply chain partners willen wij onderscheidend zijn in het creƫren van waardevolle oplossingen voor onze opdrachtgevers en voor de maatschappij.

Concreet betekent dit dat Cemplaat international proactief bezig is met:

Afval, recycling en materialen
Het materiaalgebruik verminderen en het scheiding percentage verhogen
Verhogen aantal lopende projecten met afval beheersplan

Energie, CO2 en Luchtkwaliteit
Energie-efficiƫntie en inzet van duurzame energie

Veiligheid
Letsel vrij

Goed werkgeverschap
Een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving voor alle medewerkers, verminderen ziekteverzuim

Integriteit
We komen alle toepasselijke wet- en regelgeving en ethische normen na en we hanteren een nul tolerantie beleid

Innovatie
Door verbetering van processen, producten en businessmodellen toegevoegde waarde bieden voor onze klant. Aantal (duurzame) innovaties

We delen graag onze ervaringen op het vlak van MVO met u, en stellen ons open voor suggesties en kennisuitwisseling.Ā Zien we kans om onze bedrijfsvoering dan wel de samenwerking met u als klant, partner, of leverancier nog maatschappelijk verantwoorder in te kunnen richt, dan grijpen we die met beide handen aan.

Neem gerust contact op als u MVO-gerelateerdeĀ vragen, verzoekjes, of ideeĆ«n heeft. We heten u van harte welkom.

Wij helpen
u graag
verder.

Onze productexperts denken graag met u mee.
Cemplaat kan u in iedere fase van uw project van dienst zijn.

06-83299383 Of neem contact op via ons contactformulier

Onze merken