Met onze uitgebreide kennis van constructieve en decoratieve bouwmaterialen, aangevuld met meer dan 40 jaar aan praktijkervaring op bouwlocaties, kunnen we iedere uitdaging aan.

Of het nou gaat om nieuwe technieken, productcombinaties, verwerkingswijzen, of adhoc afwijkingen van bestekteksten en ontwerpen.

Cemplaat’s passie ligt bij het uitwerken van een oplossing en bij het testen ervan. Zodoende werkt Cemplaat innovaties in de hand, en maakt ze maatwerk toepassingen mogelijk.

Voorbeelden van testen en aanverwante diensten die Cemplaat verzorgt:

  • monsters aanleveren op locatie
  • maken van proefopstellingen op onze of uw locatie
  • compressie- en buigproeven
  • hardheid testen
  • testen van wateropname en doordringbaarheid
  • testen geluidswering
  • testen brandwering
  • testen energie-efficientie

Het kan ook zijn dat een product door een erkende keuringsinstelling (aanwezen door ministerie van BZK) getest dient te worden. Is dit het geval dan zal Cemplaat u hierin begeleiden.

meer weten?
053 - 48 34 834 of neem contact met ons op contactformulier

Wettelijke normering
Alle bouwproducten van Cemplaat zijn getest en beoordeeld conform de geldende Europese specificaties en beschikken over een CE-markering. De veiligheid en kwaliteit van onze producten zijn hiermee geborgd, en de prestaties gedocumenteerd in de voorgeschreven prestatieverklaring.

In onze productspecifieke prestatieverklaringen staan beschreven:

  • de essentiële kenmerken (ofwel eigenschappen)
  • de mogelijke toepassingen in een bouwwerk.

Met deze prestatieverklaring kunnen bouwers en constructeurs zich informeren over de prestaties van het product in de begoogde toepassing. En kan men beoordelen of het bouwwerk, na toepassing van Cemplaat’s producten, voldoet aan de bouwtechnische eisen die aan het bouwwerk gesteld worden.
Uiteraard denkt en adviseert Cemplaat graag met u mee, op afstand en op locatie.

Leessuggesties:
Bewerkingen
Specialisaties