Tijdens de ontwerpfase, maar ook in de uiteindelijke bouw-/realisatiefase, lopen we geregeld tegen exotische vraagstukken aan. Constructievraagstukken die om een unieke oplossing vragen. Een oplossing die verder gaat dan standaard bewerkingen op het constructie- en plaatmateriaal.

In nauwe samenwerking met architect, constructeur, bouwkundigen, aannemer en opdrachtgever bedenkt en realiseert Cemplaat zogenaamde specialties; nieuwe producten die aan (verregaande) maatwerk vraagstukken voldoen.

Deze specialties nemen veelal de vorm van combinaties van bestaande producten. Een combinatie die leidt tot een unieke bundeling van producteigenschappen, speciaal bedacht voor een uniek bouwtechnisch vraagstuk.

Door deze integrale aanpak en samenwerking maakt Cemplaat het met haar partners mogelijk om nieuwe toepassingsmogelijkheden te creƫren.

Vanwege de relatief grote (tijds)investering die met de ontwikkeling van specialties gepaard gaat, zo ook de benodigde nauwe, persoonlijk samenwerking die vaak tot (concurrentie)gevoelige informatie leidt, maakt dat we de specialties niet in detail op de websiteĀ publiceren.

Meer weten?
053 - 48 34 834 of neem contact met ons op contactformulier

We lichten u echter met alle plezier op hoofdlijnen, en dus ontdaan van detailinformatie, uit welk soort specialties we de afgelopen decennia hebben co-ontwikkeld.

Loopt u tijdens ontwerp-, constructie-, en/of bouwfase op tegen vraagstukken op waarbij u denkt “Is hier al een geschikte bouwtechnische oplossing voor” of “Kan hier niet iets beters voor bedacht worden”?

We denken graag met u mee en werken graag gezamenlijk toe naar een oplossing voor uw constructieve vraagstuk.