Beschikbaarheid van ongebruikte fysieke ruimtes is een belangrijke voorwaarde voor het goed verlopen van u bouwproject.

Cemplaat maakt dan ook altijd heldere afspraken over het retour nemen van ongebruikte materialen.

Komen we overeen dat Cemplaat op overeengekomen data en tijdstippen materiaal komt ophalen, dan zien wij erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurd.ย Zodat u niet tegen onnodig oponthoud tijdens of na de realisatiefase aan loopt.

Meer weten?
053 - 48 34 834 of neem contact met ons op contactformulier

Retourname is in die zin een dienstverlening die past binnen het LEAN denken en werken. Samen met onze diensten JIT levering en Voorraad houden ondersteunen we uw bedrijfsprocessen optimaal, en helpen we u met het behalen van een zo hoog mogelijk rendement.